• header

Nieuws

 • Onze Vloot

  Onze verhuurvloot bestaat inmiddels uit 5 zeiljachten, de meeste geschikt voor een gezin met 2 kinderen

  Lees meer
 • Verhuur zeiljachten

  Vanaf mei starten wij met de verhuur van zeiljachten. In ons programma hebbe...

  Lees meer
 • Bemiddelingsresultaten

  De eerste resultaten zijn reeds geboekt. We hebben dit jaar verkocht en of be...

  Lees meer
Meer nieuws

Huurvoorwaarden Bankert boating

HUUR VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN JACHTVERHUUR

Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die met het huren van jachten te maken hebben.
Artikel 1
Indien huurder van de huurovereenkomst wil afzien, dient hij verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Verhuurder zal in geval van annulering meewerken om een nieuwe huurder te vinden. de verhuurder mag, indien dat lukt, 10% van de overeengekomen prijs met een maximum van € 50,- aan de eerste huurder in rekening brengen. Indien het vaartuig niet of slechts gedeeltelijk opnieuw verhuurd kan worden blijft huurder de huurprijs geheel of naar evenredigheid verschuldigd.
Artikel 1a
Indien u bij de reservering via internet heeft betaald en u wenst binnen 7 werkdagen na reserververing de overeenkomst te ontbinden krijgt u het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 werkdagen, terugbetaald.
Artikel 1b
U wordt geadviseerd een annuleringsverzekering te sluiten
Het is niet mogelijk een annuleringsverzekering binnen 28 dagen voor vertrek te sluiten,tenzij de verzekering wordt gesloten direct tijdens het boeken.
Artikel 2
Bij de aanvang van de huurperiode zal verhuurder het verhuurde aan huurder leveren. Het zal in goede staat verkeren; het zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is, kunnen dienen.
Artikel 3
Huurder zal het gehuurde als goede huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk.
Artikel 4
Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd en plaats aan verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin hij het ontvangen heeft.

Artikel 5
Alle kosten voor het houden van en het varen met het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, liggelden en kosten voor brandstof en verlichting zijn voor rekening van huurder.


Artikel 6
Tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in artikel 7, zijn de kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken voor rekening van verhuurder.
Huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties van € 25,- of meer toestemming nodig van de verhuurder. Verhuurder zal huurder de reparatiekosten terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overlegd.
Artikel 7
Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde voor zover niet gedekt door verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 6, tenzij huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privé goederen.
Artikel 8
Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit, dat de verzekeraar mogelijkerwijs moet weten, onmiddellijk aan verhuurder meedelen. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder.
Artikel 9
Huurder kan, indien de verhuurder verplichtingen t.g.v. dit contract niet nakomt, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen;
Artikel 10
Huurder is in gebreke als hij de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en/of schadevergoeding vorderen, kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het verhuurde onmiddellijk tot zich nemen.
Artikel 11
Indien het gehuurde later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats is teruggekeerd wordt er € 50,00 schadevergoeding per uur dat het vaartuig later thuiskomt, gevordert.
Artikel 12 Klachten over het bedrijf dat het pleziervaartuig ter beschikking stelt, dienen binnen één maand nadat de klacht is ontstaan schriftelijk aan de betreffende verhuurder te worden voorgelegd.
BANKERT BOATING BV
Vlissingen 8 maart 2019

Nieuws

 • Onze Vloot

  Onze verhuurvloot bestaat inmiddels uit 5 zeiljachten, de meeste geschikt voor een gezin met 2 kinderen

  Lees meer
 • Verhuur zeiljachten

  Vanaf mei starten wij met de verhuur van zeiljachten. In ons programma hebbe...

  Lees meer
 • Bemiddelingsresultaten

  De eerste resultaten zijn reeds geboekt. We hebben dit jaar verkocht en of be...

  Lees meer
Meer nieuws
 • TEK-DEK

  HET ALTERNATIEF VOOR TEAK DEKKEN

  GEEN ONDERHOUD, SLIJTVAST, GOEDE ANTISLIP

  Lees meer
 • bemiddeling

  BEMIDDELING

  prachtig zeiljacht, ontwerp Van der Stadt, type Zeehond, Woodcore met 44 pk Lister diesel, zeer compleet en in perfecte staat

  Lees meer
 • VERHUUR ZEILJACHTEN

  VERHUUR ZEILJACHTEN

  Polyester zeiljacht, Dehler Optima 850, met 9.9 pk Yamaha buitenboordmotor

  Lees meer
 • Botenstalling

  Botenstalling

  In geïsoleerde loods of buiten op geasfalteerd terrein

  Lees meer
 • Reparaties

  Reparaties

  In samenwerking met Jacht Service Vlissingen kunnen wij alle reparaties verrichten

  Lees meer
 • Poetsen

  Poetsen

  Wij kunnen voor u verzorgen dat uw boot grondig wordt schoongemaakt en gepoetst

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.